over Ank

opleidingen

2016/2020 Opleiding Voice Dialogue, basis, vervolg en werken met kwetsbaarheid in Voice Dialogue (2020)
2019 Basisopleiding ACT bij Alba academie
2018-2019 Gecertificeerd schildencoach, Arienne Kleijn Baarn, niveau 1 t/m 4c 
2018 TMA, talenten motivatie analyse, gecertificeerd TMA professional
2017-2018  Verdiepingsopleiding coaching en systemisch werk Phoenix, Utrecht
2017 Master verlieskunde
2016 Leergang Ortho consult 3e jaar: contextuele methodieken in begeleidingssituaties, systeemtherapie
2014-2015 Academie voor Psychotherapie en RINO Amsterdam, werken met (tafel)opstellingen, methodiek "een taal erbij"
2015 Bureau Het Land, opleiding tot career story interview, aangesloten bij netwerk narratieve coaches
2013 De kleine Tiki Breda, (15 dg) werken met creatieve werkvormen in coaching en training
2012 Leergang Europees Instituut “ coaching en de nieuwe loopbaanprofessional” , vakopleiding loopbaancoach erkend door beroepsorganisatie NOLOC, onderdelen o.a. biografisch werken, kernkwadranten, waarden, zingeving, kennis van arbeidsmarkt en beroepen, sociale media, outplacement. Geregistreerd bij  NOLOC
2011-2012

Expertise centrum voor Conflictmanagement Groningen tot mediator:

Opleiding Mediation, 12 dagdelen, NMI geregistreerd            

Specialisatie Narratieve Mediation, 8 dagdelen                                                

Training Appreciative Inquiry, waarderend organiseren, (8 dagdelen)

2009-2010

Post Academische Leergang organisatieadviseur, organisatieontwikkeling onder de oppervlakte, (24 dg)

RINO (nascholingsinstituut in de geestelijke gezondheidszorg en aangrenzende terreinen te Amsterdam)

2006-2007

Opleiding onorthodox coachen van veranderingsprocessen, (24 dg)

Perspectiefgroep Arnhem

2005 Leergang in het kader van Weer Samen Naar School/ Passend Onderwijs, 6 modules bij AVS ( 24 dagdelen)
2001-2002 Leergang projectmanagement Transfer Groep Rotterdam, Post HBO, 1 jaar
1997 Opleiding Management , Bureau Secans te Utrecht, 1 jaar
1995-1996 Opleiding Supervisor Hanzehogeschool te Groningen
1991-1994 Universiteit Groningen, Pedagogiek
1992

Post-HBO Ambulante jeugdhulpverlening en preventie, Christelijke Hogeschool Noord- Nederland

Modules afgerond: Intercultureel werken, gezinsbegeleiding/ systeemtherapie, vroegtijdige onderkenning, speltherapie

1988-1991 

Post-HBO akte speciaal onderwijs, specialisatie zeer jeugdigen               

Hogeschool Midden Nederland, Seminarium voor Orthopedagogiek

1987-1989 Akte volledig bevoegd leraar basisonderwijs Rijkshogeschool Groningen
1987-1988 Akte B hoofdleidster Groningen
1970-1973 Akte A kleuterleidster Opleidingsschool voor kleuterleidsters te Apeldoorn
   
Cursussen en trainingen
   
2012 - heden Meerdaagse trainingen betreft Biografisch werk,  Voice Dialogue, Systemisch werken, gelukkig werken, verlieskunde, hechting, trauma en ACT
2005-2015 Trainingen scholing rondom leidinggeven/ Passend Onderwijs/ zorgteams/ handelingsgericht werken
2005-2013 Seminars, cursussen  op het gebied van arbeidsmarkt/personeelsbeleid, werving en selectie
2006 Oplossingsgerichte coaching o.a. bij RINO
2003  Beleidsschrijven   Kwaliteitsmanagement, Interne auditing Keurmerkinstituut 
2000 De coachende managementstijl  Hogeschool IJsselland
1998 Basis Video-interactie Hogeschool Utrecht