Ik begeleid mensen graag in hun bewustzijnsproces: wie ze zijn, wat ze ten diepste beweegt, raakt en wat dit betekent voor hun vervolgstappen

Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen

(Kierkegaard)

Mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen en organisaties in verandering. Naast mijn werk als counselor ben ik beeldend kunstenaar.

Elk begeleidingstraject zie ik als een ontdekkingsreis waarbij het verleden nodig is om het hier en nu te begrijpen om vervolgens vorm te kunnen geven aan de toekomst. Elk mens is anders, openheid en gelijkwaardigheid zijn voor mij belangrijke uitgangspunten bij de begeleiding binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen.
De combinatie van lichtheid, speelsheid en diepgang is voor mij kenmerkend, waarbij humor, inspiratie en soms een wat on-orthodoxe aanpak essentieel zijn. Uitgaan van de kracht van mensen zelf en de talenten die ze hebben zijn voor mij vanzelfsprekend.

Ik heb een breed scala aan werkvormen in mijn gereedschapskist, waarbij ik samen met de client zorgvuldig kijk wat passend is.

Alleen met je hart kun je goed zien

Ik werk naast een goed gesprek en een luisterend oor graag met voice dialogue, systemische opstellingen in de ruimte of tafelopstellingen. Ook het werken met biografische opdrachten,  creatieve opdrachten, kunst en schrijfopdrachten behoren tot mijn expertise en zijn vaak bijzonder effectief om het niet zichtbare zichtbaar te laten worden.

Ik heb mijn expertise opgedaan door middel van jarenlange ervaring als professional in verschillende advies, leidinggevende, directie en bestuurlijke functies bij onderwijs, gemeenten, jeugdzorg en andere non-profit organisaties en door middel van management/ mediation/ supervisie opleidingen. Van oorsprong ben ik als leerkracht en als pedagoog opgeleid.

Leren doe je een leven lang

Vanaf  2006 tot heden heb ik me uitgebreid geschoold als coach, counselor, therapeut en heb een specialisatie als loopbaancoach. Ik heb vervolgopleidingen gedaan op het vlak van verlieskunde, de narratieve aanpak met het career story interview, systeemtherapie, opstellingen, systemisch werk, tafelopstellingen, erkend schildencoach, voice dialogue en traumawerk. Zie ook het overzicht van mijn opleidingen. Ik hou van leren en ontwikkelen en blijf daar steeds actief in.

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, doe ik aan dans en yoga en houd ik van lezen, kunst, poezie en spelen.

Ank Stegenga